Categorized | Muziekdocenten

Vwo-examen muziek vrij moeilijk

Vwo-ers die denken met muziek in het pakket even makkelijk een voldoende binnen te slepen hebben het mis, het examen was dit jaar volgens leerlingen namelijk vrij pittig. Het beantwoorden van een aantal vragen was zelfs voor muziekdocenten niet eenvoudig.

Noten, ritmes en instrumenten

Leerlingen die door nu.nl werden geïnterviewd hadden vooral moeite met de vragen waarbij een geluidsopname werd afgespeeld en de noten en het ritme van de muziek moesten worden genoteerd. Daarnaast was ook het herkennen van instrumenten niet eenvoudig. Het zou volgens de scholieren vooral komen doordat de lesstof niet goed aansluit op de vragen die gesteld werden tijdens het examen.

Soms te moeilijk

Het examen was op sommige punten ook volgens muziekdocenten te moeilijk. Zo werd er bij vraag 38 gevraagd naar de rol van een wisselende functie van een cello. Het was echter in de geluidsopname niet goed te horen en muziekdocenten vonden deze vraag dan ook te moeilijk voor de leerlingen. In het vervolg moeten geluidsopnamen dus duidelijker en moet er meer rekening worden gehouden met het niveau van de leerlingen.

Klachten

In totaal deden ruim 1100 leerlingen examen in het vwo-vak muziek en 80 van hen dienden een klacht in over het examen. De helft van deze klachten gingen over de moeilijkgraad van het examen (die te hoog zou liggen), terwijl de andere helft over specifieke vragen ging.

Disclaimer

Deze site wordt gemaakt door en voor onafhankelijke fans van muziekwetenschappen en alles wat daarmee te maken heeft. Wij zijn niet gelieerd aan de oude musicology opleiding of eender welke andere officiële instantie hiervan.

Conservatorium van Amsterdam

Kies je muziek zender!