Categorized | Muziekwetenschappen

Muziek laat zonnepanelen beter renderen

Muziek is niet alleen goed voor je humeur, het blijkt ook nog eens bij te dragen aan duurzaamheid. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat zonnepanelen meer rendabel gemaakt kunnen worden. Deze kunnen namelijk meer elektriciteit opwekken als ze worden blootgesteld aan popmuziek.

Normaal gesproken zetten de zonnecellen van zinkoxide slechts 1,2 procent van de energie in het zonlicht om naar elektriciteit. Het afspelen van muziek zorgt ervoor dat de zonnecellen gaan vibreren, waardoor er tot maar liefst 50 procent meer energie opgewerkt kan worden. Niet alleen muziek kan de productie van de zonnecellen stimuleren, ook de omgevingsgeluiden op straat hebben een positief effect.

adma201303304-gra-0001-mOnderzoekers van de Queen Mary Universiteit uit Londen begonnen met dit onderzoek, om uit te vinden hoe zonnecellen van zinkoxide meer rendement op kunnen leveren. Bij wijze van experiment werden de cellen daarom blootgesteld aan muziek. Pop- en rockmuziek hadden het grootste effect, volgens de onderzoekers heeft dit te maken met de grote verscheidenheid aan frequenties bij deze muzieksoorten.

Met deze wetenschap kunnen zonnepanelen van zinkoxide dus het beste geplaatst worden in luidruchtige omgevingen, zoals drukke wegen of café’s en restaurants. Omdat de effecten groot zijn, zijn de onderzoekers van plan om trilgevoelige zonnepanelen te creëren, zodat er nog meer geprofiteerd kan worden van muziek en andere geluiden.

“Na het bestuderen van systemen voor het omzetten van trillingen in elektriciteit is dit een heel opwindende ontwikkeling die aantoont dat een vergelijkbare serie fysieke eigenschappen ook de prestaties van een zonnecel kan verbeteren”-Steve Dunn

In onderstaande video verteld onderzoeker Steve Dunn over het creëren van energie uit geluid.

Disclaimer

Deze site wordt gemaakt door en voor onafhankelijke fans van muziekwetenschappen en alles wat daarmee te maken heeft. Wij zijn niet gelieerd aan de oude musicology opleiding of eender welke andere officiële instantie hiervan.

Conservatorium van Amsterdam

Kies je muziek zender!