Categorized | Muziekwetenschappen

De evolutie van muzikaliteit

Je zou verwachten dat er over de evolutie van muziek en muzikaliteit erg veel bekend is. Het klinkt als een interessant onderwerp en laten we eerlijk zijn, naar welk onderwerp is vandaag de dag nou nog geen onderzoek gedaan?

Toch is er over de evolutie van muziek maar weinig bekend, vooral omdat wetenschappers lange tijd niet hebben willen toegeven dat muziek een biologische basis zou hebben. Een groep wetenschappers, waaronder Prof. dr. Henkjan Honing, wil daar echter verandering in brengen.

Nieuw onderzoek

De groep wetenschappers is namelijk van mening dat de oorsprong en daarmee evolutie van muzikaliteit wel gevonden kan worden wanneer muzikaliteit wordt gezien als een verschijnsel dat uit verschillende onderdelen bestaat. Muzikaliteit zou volgens de wetenschappers erg complex zijn en gedefinieerd kunnen worden als een set van eigenschappen die zijn gebaseerd op en beperkt door ons cognitieve en biologische systeem, terwijl muziek een sociale en cultureel voortvloeisel van muzikaliteit is. Door het op die manier te benaderen kan op unieke wijze onderzoek worden gedaan naar de verschillende onderdelen en bepaald worden hoe deze onderdelen samen muzikaliteit vormen.

Themanummer Philosophical Transactions

Dat het onderzoek uniek en erg specialistisch is blijkt ook uit het feit dat het aan de basis ligt voor een speciaal themanummer van Philosophical Transactions, ’s werelds eerste wetenschappelijke tijdschrift. Het themanummer wordt op initiatief van Prof. Dr. Honing gemaakt en het onderzoek wordt uitgevoerd door experts op vele gebieden, waaronder muziekwetenschappen, neurologie, informatica, psychologie, genetica en antropologie. In een eerder ongerelateerd onderzoek probeerde Prof. dr. Honing ook al de vraag waarom bepaalde muziek in ons hoofd blijft hangen te beantwoorden.

Disclaimer

Deze site wordt gemaakt door en voor onafhankelijke fans van muziekwetenschappen en alles wat daarmee te maken heeft. Wij zijn niet gelieerd aan de oude musicology opleiding of eender welke andere officiële instantie hiervan.

Conservatorium van Amsterdam

Kies je muziek zender!